Activelle

Klik hier voor Activelle (Kliovance) >>

Activelle kopen zonder recept?

Activelle kopen zonder recept, kan dat? Kijk hieronder.

activelle kopen zonder recept
Kliovance (Activelle) nodig?

Activelle kopen zonder recept: lees hier meer

Wil je Activelle kopen zonder recept? Volg onderstaande link. Hier kom je bij een online service waar je via een vragenlijst een recept en medicijn kunt krijgen. Op deze manier wordt met echte artsen en apotheken gewerkt, en loop je minder risico dan bij zomaar Activelle kopen zonder recept.

Klik hier voor Activelle (Kliovance) >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Activelle?

Het medicijn Activelle (ook wel bekend als Kliovance) bevat hormonen die ook in het vrouwelijk lichaam voorkomen. Het gaat dan om estradiol, een oestrogeenhormoon, en om norethisteron wat een progestageenhormoon is. Het wordt voorgeschreven bij klachten rondom de overgang, zoals opvliegers. Ook kan het helpen bij osteoporose, oftewel botontkalking. Omdat het een medicijn betreft dat invloed heeft op de hormoonhuishouding is het van belang om kennis te hebben van de juiste wijze van gebruik van het middel. Lees daarom goed de bijsluiter door en ga niet zomaar zonder tussenkomst van een arts ergens Activelle kopen zonder recept.

activelle kopen

Hoe gebruik je Activelle?

Activelle wordt geleverd in de vorm van tabletten. Die mogen op elk moment van de dag worden ingenomen. Dit gaat het best met behulp van enkele slokken water. In tegenstelling tot sommige andere middelen die hormonen bevatten, moet dit medicijn voortdurend worden ingenomen. Er geldt geen stopweek. Let daarom wel altijd goed op dat het ook echt dit medicijn betreft dat geleverd is. Als een substituut geleverd is, kan dit problemen opleveren. Let hier ook op wanneer van medicijn wordt gewisseld. Het medicijn mag één tot twee jaar achtereen worden gebruikt en daarna moet gestopt worden.

Een dosis Activelle vergeten

Zoals aangegeven is continu gebruik van Activelle gedurende één tot twee jaar van belang om zeker te zijn van de werking. Dit betekent dus ook dat het aan te raden is om goed op te letten dat geen dosis vergeten wordt, bijvoorbeeld door een alarm in de smartphone in te stellen. Wanneer dan toch een keer een dosis vergeten zou worden, dan kan deze tot twaalf uur voor de volgende dosis nog worden ingehaald. Is er minder tijd, dan moet de vergeten dosis als verloren worden beschouwd. Deze kan dan aan het eind worden genomen voordat een herhaalrecept wordt besteld.

activelle kopen zonder recept

Mogelijke bijwerkingen

De belangrijkste bijwerkingen van Activelle komen in 10 tot 30 procent van de gevallen voor. Het gaat dan om klachten als misselijkheid, hoofdpijn en het ervaren van gespannen of pijnlijke borsten. Dit zijn klachten die na enige tijd van gebruik ook weer wegtrekken. In sommige gevallen kan er ook last ontstaan van doorbraakbloedingen. Dit staat ook wel bekend als spotting. Wanneer deze klacht met regelmaat voorkomt is het verstandig om even met de huisarts te overleggen wat hieraan gedaan kan worden. Dit geldt ook voor de andere klachten wanneer deze aanhouden.

Andere bijwerkingen die kunnen voortkomen, komen minder vaak voor. Het gaat dan om het vasthouden van vocht in de benen en enkels. Ook het ervaren van buikpijn komt in zeldzame gevallen voor. Stemmingsveranderingen komen eveneens bij sommige gebruikers voor. Hoewel slechts 1 tot 10 procent van de gebruikers deze bijwerkingen ervaart, is het goed om deze in de gaten te houden en de arts waarschuwen als de klachten hevig zijn of lang aanhouden.

In zeer zeldzame gevallen (tot 1 procent) kunnen huidafwijkingen, meer last van (reeds aanwezige) endometriose, trombose, een beroerte en een toename van bepaalde bloedvetten optreden. Bij langdurig gebruik kunnen zelfs in zeer uitzonderlijke gevallen borstkanker, lever- of galproblemen en dementie optreden. Neem contact op met de arts als je een van deze bijwerkingen ervaart.

Ook kan overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of een hulpstof voorkomen. Dit komt zeer weinig voor. Stop direct et het medicijn en waarschuw de arts als je een allergische reactie krijgt.

kopen zonder recept

Andere belangrijke zaken

Dat je geen Activelle kunt kopen zonder recept heeft ook te maken met de waarschuwingen die voor dit product gelden. Laat daarom de arts je situatie beoordelen. Vul de vragenlijst volledig en naar waarheid in. Hieronder staan enkele tips.

Je gezondheidstoestand

Heb je last van endometriose, acute porfyrie of een hoog gehalte aan triglyceriden of heb je eerder trombose, een beroerte of borstkanker gehad? Overleg dan met de arts. Mogelijk is een ander medicijn meer geschikt voor je.

Andere medicijnen

Let goed op met het gebruik van Activelle wanneer ook Tamoxifen, anastrozol, exemestaan en/of letrozol wordt gebruikt. Dit zijn namelijk medicijnen die antioestrogeen werken. Dit betekent dus dat de werkzame bestandsdelen van Activelle erdoor worden opgeheven. In dat geval zal het medicijn dus niet aanslaan en kunnen de klachten niet worden bestreden. Overleg met de arts hoe dit opgelost kan worden.

kopen zonder recept

Wanneer mag je dit medicijn niet gebruiken?

Ben je overgevoelig voor een stof in dit medicijn of ben je zwanger? In deze gevallen mag je dit medicijn niet gebruiken.

Activelle kopen zonder recept: hoe zit het?

Waarom kun je geen Activelle kopen zonder recept? Dit medicijn is receptplichtig en dus is tussenkomst van een arts vereist. De online arts kan je helpen via een vragenlijst die je bij de online gezondheidsservice invult (via onderstaande link). Vervolgens kan deze service zorgen dat een officiële apotheek het medicijn opstuurt. Dit is beter dan ergens zomaar Activelle kopen zonder recept.

activelle kopen zonder recept

Meer info over Activelle (Kliovance) >>


Laat een reactie achter