Femodeen

Klik hier voor Femodeen >>

Femodeen kopen zonder recept?

Kun je Femodeen kopen zonder recept? Meer hierover vind je hieronder.

femodeen kopen zonder recept
Femodeen nodig?

Advies nodig?

Er zijn diverse anticonceptiemiddelen verkrijgbaar, waaronder pillen, ringen en pleisters. Maar welke kun je het beste gebruiken: Femodeen of een ander middel? Overleg met de online arts.

Klik hier voor advies over anticonceptie >>

Femodeen kopen zonder recept: meer info

Wie Femodeen wil kopen zonder recept, doet er goed aan onderstaande link te volgen. Hier vul je een korte vragenlijst in. Deze vragenlijst is nodig voor een online arts om een recept uit te schrijven, zodat je het medicijn thuisbezorgd kunt krijgen van een officiële apotheek. Dit is een betere keuze dan zomaar ergens Femodeen kopen zonder recept.

Klik hier voor Femodeen >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Femodeen?

Femodeen is een anticonceptiemiddel voor vrouwen. Het is één van de vele medicijnen waar ook wel aan wordt gerefereerd als het gaat over de pil. Door gebruik van dit medicijn is het mogelijk om zwangerschap te voorkomen. Daarnaast zijn er enkele andere klachten die kunnen worden behandeld met behulp van dit medicijn. In het geval van de pil is het altijd belangrijk dat de juiste wijze van gebruik wordt nagestreefd. Dit zorgt ervoor dat de werking optimaal is. Dit is natuurlijk zeer belangrijk wanneer een zwangerschap voorkomen moet worden.

femodeen kopen zonder recept

Hoe is Femodeen te gebruiken?

Om Femodeen goed te laten werken is het van belang om de exacte methode van gebruik na te leven. Dat betekent dat gedurende 21 dagen dagelijks een tablet ingenomen moet worden. Wanneer dit gedaan is, volgt een periode van 7 dagen waarin geen tabletten worden genomen. Na de zevende dag begint dit proces opnieuw met 21 dagen een tablet innemen. Dit kan volgehouden worden zolang de zwangerschap uitgesteld moet worden. Wanneer het middel wordt voorgeschreven om menstruatieklachten te bestrijden, dan is er geen stopweek. Na de eenentwintigste dag begint direct een nieuwe reeks. Dit kan maximaal een jaar achtereen worden gedaan. Het is belangrijk om goed op dit verschil in gebruik te letten. De arts kan hier meer over vertellen. Ook vind je hierover meer informatie in de bijsluiter die je meegeleverd krijgt.

Een vergeten dosis

Femodeen met regelmaat nemen is van groot belang. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de menstruatie onder controle gehouden wordt of de zwangerschap tegengehouden wordt. Het is zelfs zo dat de werking direct kan afnemen wanneer het middel een keer vergeten wordt. Voordeel is wel dat het medicijn niet op een vast tijdstip genomen hoeft te worden. Wordt een dosis gemist, dan kan het op dezelfde dag nog ingehaald worden. Ben je te laat met een vergeten dosis inhalen, lees dan in de bijsluiter wat je het beste kunt doen.

femodeen kopen

Mogelijke bijwerkingen

Femodeen kent verschillende bijwerkingen die kunnen optreden, al heeft niet iedereen hier last van. Het is van belang om echter aan deze bijwerkingen aandacht te besteden. Denk bijvoorbeeld aan vaginaal bloedverlies buiten de stopweek. Denk ook aan verhoogde kans op hoofdpijn en migraine. Daarnaast kan buikkramp, misselijkheid en eventueel diarree of braken voorkomen. Bovendien is de kans dat de borsten gespannen of pijnlijk zullen aanvoelen groter en melden sommige gebruikers irritatie aan de ogen (bij het dragen van contactlenzen), gewichtstoename, sneller geïrriteerd zijn, een andere vaginale afscheiding, meer of minder zin in seks en zware benen. In veel gevallen gaan de klachten vanzelf over, maar wanneer dit niet het geval is, is een arts raadplegen verstandig.

Wanneer Femodeen gebruikt wordt, dan is de kans aanwezig dat de menstruatie wegblijft. Dit is dan ook een reden waarom het medicijn ook gebruikt wordt om klachten met betrekking tot de menstruatie, zoals hevige of pijnlijke menstruatie, te behandelen. Wanneer dit echter niet de reden is waarvoor het middel genomen wordt, dan is het slim om een arts te raadplegen en dit probleem voor te leggen. Mogelijk is het dan nodig om een ander anticonceptiemiddel in te zetten. Dit komt echter niet vaak voor.

kopen zonder recept

Overgevoeligheid

In een enkel geval is iemand overgevoelig voor een stof in Femodeen. Dit kan de werkzame stof of een hulpstof zijn. In dit geval mag het middel niet (meer) gebruikt worden.

Andere zaken om op te letten

Niet iedereen kan dit medicijn zomaar gebruiken. Vandaar ook dat Femodeen kopen zonder recept niet is toegestaan: een arts dient te kijken of je het middel kunt gebruiken. Dit kan de online arts doen. Hieronder lees je er meer over. Heb je vragen? Stel ze aan de arts.

Wanneer oppassen met Femodeen?

Er is een aantal situaties waarin het wordt afgeraden om Femodeen te gebruiken als anticonceptiemiddel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in de familie gevallen bekend zijn van trombose. Ook wanneer hartkwalen in de familie voorkomen kan het verstandig zijn om niet aan het middel te beginnen. Dit geldt ook voor andere problemen met bloedstolling. Dit komt omdat dit een belangrijke bijwerking is van dit type pillen, de Sub-50 pillen. Het is dus zeer belangrijk om dit goed na te gaan. Wanneer dit het geval blijkt is het beter om verder te kijken naar andere anticonceptiemiddelen die op de markt te krijgen zijn. Raadpleeg een arts om te kijken of je Femodeen kunt gebruiken of dat een ander middel beter voor je is.

kopen zonder recept

Wanneer mag je Femodeen niet gebruiken?

In verschillende gevallen van tumoren, kanker, orgaanproblemen en aandoeningen als gevolg van vaatafwijkingen wordt dit medicijn ten strengste afgeraden. Ook bij overgevoeligheid mag je dit medicijn niet gebruiken. Vul daarom de vragenlijst volledig en naar waarheid in, zodat de arts kan bepalen of het gebruik van dit medicijn geen problemen oplevert.

Meer weten over Femodeen?

Hoewel Femodeen kopen zonder recept niet mogelijk is, is er wel een online service die je kan helpen aan een doktersrecept en eventueel het medicijn. Hierover vind je meer informatie via onderstaande link.

femodeen kopen zonder recept

Meer info over Femodeen >>


Laat een reactie achter