Glucophage

Klik hier voor Glucophage >>

Glucophage kopen zonder recept?

Via een officiële apotheek Glucophage kopen zonder recept, kan het? Je ontdekt het hieronder.

Glucophage kopen bestellen zonder recept
Glucophage nodig?

Meer over het online kopen van Glucophage

Wil je Glucophage kopen zonder recept? Dat is niet mogelijk. Vraag daarom je recept aan via een online artsconsult, zodat de apotheek het medicijn kan uitleveren. Je kunt eventueel met dit recept bij je eigen apotheek Glucophage kopen. Het is echter goed om vooraf te weten hoe het medicijn werkt, wat de juiste manier van gebruik is en welke bijwerkingen er eventueel verwacht mogen worden. Aan de hand van al deze kennis kun je het medicijn optimaal gebruiken om je gezondheid te verbeteren. Lees hieronder meer.

Klik hier voor Glucophage >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Glucophage?

Glucophage is een medicijn met als werkzame stof metformine. Mensen die met diabetes type 2 te kampen hebben, kunnen veel baat hebben bij dit middel. Het medicijn wordt gebruikt als andere maatregelen om de bloedglucosespiegel te verlagen niet willen werken. De medicijnen komen in een aantal varianten, waarbij de dosering wordt aangepast aan de persoon en de behoefte. Het gebruik van de medicijnen moet op een consequente en juiste manier gebeuren voor optimaal effect. Dit is dus ook belangrijk om te weten.

glucophage kopen zonder recept

Wanneer wordt Glucophage doorgaans gebruikt?

Het is niet altijd verstandig om direct Glucophage of andere vormen van metformine te gebruiken wanneer diabetes type 2 geconstateerd wordt. Artsen zullen altijd eerst andere maatregelen willen doorvoeren. Dit is bijvoorbeeld het veranderen van het eetpatroon. Gezonder en regelmatiger eten kan de bloedglucosespiegel positief beïnvloeden. Dit geldt ook voor het voldoende doen aan lichaamsbeweging. Wie meer beweegt zal beter in zijn vel zitten. Pas wanneer deze maatregelen bewezen onvoldoende effect hebben op een patiënt, dan kan worden gekozen voor het overgaan op medicatie met Glucophage. Wie dus het medicijn zonder recept online wil kopen moet hier rekening mee houden.

Hoe gebruik ik Glucophage?

De manier waarop Glucophage door een patiënt wordt gebruikt is van groot belang voor het succes van de behandeling. Hierbij is vooral van belang dat je de medicatie consequent inneemt en niet vergeet. Afhankelijk van het doktersadvies neem je dit medicijn eenmaal per dag, tweemaal per dag of zelfs driemaal per dag. Het middel wordt bij voorkeur bij het eten ingenomen. Neem de tabletten in hun geheel in met wat vloeistof. Doe dit zonder erop te kauwen. Dit zorgt voor betere werking. Het innemen op een vast tijdstip zorgt ervoor dat de kans op vergeten een stuk kleiner wordt. Hoe lang je dit medicijn moet gebruiken, is afhankelijk van je gezondheidssituatie. Het kan op termijn zo zijn dat de medicijnen niet meer nodig zijn omdat de situatie is verbeterd.

glucophage bestellen zonder recept

Mogelijke bijwerkingen

Hoewel niet iedereen er last van heeft, komen bijwerkingen van Glucophage voor bij het gebruik. Zo krijgt 10 tot 30 procent van de gebruikers last van maagdarmklachten en een afname van de eetlust. Beide klachten horen echter na enige tijd te verdwijnen als het lichaam gewend is geraakt aan het medicijn.

Bij 1 op de 10 gebruikers kan het middel voor een metaalachtige smaak in de mond zorgen. Ook dit trekt weer weg als het lichaam gewend is aan het medicijn.

In minder dan 1 procent van de gevallen komt een snelle daling van de bloedglucosespiegel (zogenaamde ‘hypo’) voor, alhoewel dit vrijwel nooit van een normale dosis Glucophage komt. Over het algemeen gebeurt dit alleen als dit medicijn met een andere bloedsuikerverlager of in een te grote dosis wordt ingenomen. Eveneens zeer zeldzaam zijn leveraandoeningen of veranderingen in het bloed. Tot slot kan er een overgevoeligheidsreactie optreden.

kopen zonder recept

Heb je veel of langdurig last van een bepaalde klacht? Raadpleeg dan de arts. Lees ook meer informatie in de bijsluiter.

Wanneer moet je extra opletten met gebruik?

In bepaalde situaties is extra voorzichtigheid geboden. Let vooral op de volgende zaken:

 • Mensen die met hartklachten kampen kunnen dit medicijn beter niet gebruiken.
 • Pas op met alcohol en drink het liefst helemaal niet.
 • Let ook op de combinatie met andere bloedglucoseverlagers en de werkzame stof Cimetidine.

Overleg in deze gevallen met de arts. Mogelijk is een ander middel meer geschikt. Het je het medicijn al in huis? Lees dan de bijsluiter goed door voordat je begint met het gebruik.

Wanneer mag je Glucophage niet gebruiken?

Er zijn ook situaties waarin Glucophage niet gebruikt kan worden. Denk daarbij aan de volgende situaties:

 • Bij nierklachten en aandoeningen die een uitwerking hebben op de nierfunctie.
 • Als je onlangs een hartaanval hebt gehad of lijdt aan hartfalen.
 • In het geval van alcoholisme.
 • Wanneer je een ernstige infectie hebt.
 • Bij koorts.
 • Als de lever niet optimaal werkt.
 • Bij keto-acidose, coma diabeticum en andere stofwisselingsstoornissen als gevolg van diabetes.
 • Als je overgevoelig of allergisch bent voor metformine of een ander bestanddeel van Glucophage.
 • Bij zuurstofgebrek, bijvoorbeeld als gevolg van verminderde ademhaling of shock.
 • In het geval van zwangerschap of borstvoeding.

kopen zonder recept

Kun je Glucophage kopen zonder recept?

Glucophage kopen zonder recept is niet mogelijk, en dit is niet zonder reden. Een arts moet kijken of dit medicijn geschikt is voor je. Vraag daarom online een artsconsult aan, waarbij de arts een recept kan uitschrijven. Vervolgens kan een apotheek desgewenst het medicijn uitleveren. Volg onderstaande link als je meer wilt weten hierover.

Glucophage kopen bestellen zonder recept

Meer info over Glucophage >>


Laat een reactie achter