Lipitor

Klik hier voor Lipitor >>

Lipitor kopen zonder recept?

Lipitor kopen, is dat zonder recept online mogelijk? Hieronder lees je het.

lipitor kopen online bestellen
Lipitor nodig?

Lipitor kopen zonder recept: meer informatie

Lipitor is een populair middel dat kan helpen een te hoog cholesterolgehalte tegen te gaan. Ook wordt het medicijn preventief voorgeschreven bij mensen die een verhoogd risico hebben op hart- en vaataandoeningen. Je kunt dit middel niet zonder recept kopen. Vraag daarom een online artsconsult aan, waarna je het medicijn op recept kunt laten leveren. Lees voordat je overgaat tot dit consult eerst meer over Lipitor.

Klik hier voor Lipitor >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Lipitor?

Lipitor is een cholesterolremmend medicijn. Het wordt voorgeschreven bij mensen die een te hoog cholesterolgehalte in hun bloed hebben. Hiermee neemt de kans op aandoeningen als gevolg van een te hoge hoeveelheid cholesterol en andere slechte vetten af. Denk hierbij aan diverse cardiovasculaire aandoeningen, zoals aderverkalking, een beroerte of zelfs een hartinfarct. Mensen die als gevolg van een andere aandoening meer kans hebben op dergelijke hart- en vaatziekten, krijgen dit medicijn soms preventief voorgeschreven. Zo verkleint het middel de kans dat aandoeningen aan hart en bloedvaten optreden.

lipitor kopen zonder recept

Hoe werkt Lipitor?

De werkzame stof in Lipitor is atorvastatine, een zogeheten cholesterolsyntheseremmer. Deze stof remt de aanmaak van cholesterol in de lever. Hierdoor komen er minder cholesterol en andere gevaarlijke vetten in de bloedbaan, waardoor het risico op hart- en vaatziekten afneemt. Dit medicijn is op recept verkrijgbaar. Je kunt Lipitor niet kopen zonder recept, maar wel online een recept ervoor krijgen. Daarover lees je onderaan dit artikel meer.

Hoe gebruik je Lipitor?

Voor een zo succesvol mogelijke behandeling is het van groot belang om Lipitor elke dag op een vast tijdstip in te nemen. Dit doe je met bijvoorbeeld een glas water. Slik de tablet zonder deze te kauwen in zijn geheel door. Om de kans op en hevigheid van bijwerkingen te verminderen, kun je ervoor kiezen de tablet tijdens of na de maaltijd in te nemen. Over het algemeen schrijft de huisarts dit medicijn voor in combinatie met een cholesterolverlagend dieet. Voor optimale werking is het essentieel dat je dit dieet aanhoudt voor zolang je Lipitor gebruikt.

Bij de behandeling kan na 2 tot 4 weken gemeten worden wat het effect van dit medicijn is op het cholesterolgehalte in het bloed.

Dosering vergeten?

Voor een goede behandeling is het cruciaal dat je geen dosis overslaat en elke dag de tablet inneemt. Mocht het toch gebeuren dat je een keer vergeet dit medicijn in te nemen, kijk dan of je deze alsnog kunt nemen. Als je nog meer dan 8 uur de tijd hebt voordat je de volgende Lipitor-tablet moet innemen, neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het minder dan 8 uur, dan sla je de vergeten dosis over.

lipitor bestellen zonder recept

Stoppen met de behandeling

Voor zover bekend heeft het (tijdelijk of geheel) stoppen met het gebruik van Lipitor geen gevolgen voor de gezondheid. Houd er wel rekening mee dat stoppen met dit medicijn ervoor zorgt dat de hoeveelheid cholesterol in het bloed weer zal stijgen, wat de risico’s op hart- en vaatziekten weer doet toenemen. Overleg dus met je arts als je overweegt te stoppen met dit medicijn.

Welke bijwerkingen kan ik ervaren van Lipitor?

Over het algemeen ervaren gebruikers weinig tot geen bijwerkingen van Lipitor. Toch kunnen er in sommige gevallen bijwerkingen optreden. Klachten die kunnen voorkomen, zijn:

 • Klachten met betrekking tot de spijsvertering (misselijkheid, verstopping, winderigheid of diarree);
 • Pijn, zoals hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn of keelpijn;
 • Last van spierkrampen of slappe spieren;
 • Bloedneus of een ontsteking in de neusholte;
 • Verhoging van de bloedsuikerspiegel.

De hierboven genoemde klachten zijn in de regel tijdelijk van aard. Mochten de klachten toch aanhouden of mocht je hevige klachten ervaren, neem dan direct contact op met je huisarts.

In zeer uitzonderlijke gevallen worden ook andere bijwerkingen ervaren. Neem contact op met je huisarts als je een of meer van de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Veranderingen in je smaak;
 • Seksuele stoornissen;
 • Last van het gehoor, zoals suizen of verlies van gehoor;
 • Last van het gezichtsvermogen, zoals wazig of dubbel zicht;
 • Tintelingen of verdoofd gevoel in je armen of benen;
 • Diverse psychische klachten, zoals angst, nachtmerries of depressie;
 • Mannen kunnen last krijgen van borstvorming (alleen tijdens de behandeling);
 • Ontsteking van de lever of alvleesklier;
 • Bloedafwijkingen waarbij ineens blauwe plekken, puntbloedingen in de huid of een bloedneus kunnen optreden;
 • Last van jeuk of uitslag op de huid;
 • Haarverlies;
 • Lage bloedglucosespiegel, te herkennen aan stemmingswisselingen, vermoeidheid, duizelingen, hoofdpijn, zweetaanvallen, bevingen, honger en een bleke huid;
 • Toename van het gewicht;
 • Pijn in borst of rug;
 • Slapeloosheid of juist vermoeidheid;
 • Duizelingen.

Lees voor het gebruik van een medicijn altijd de gehele bijsluiter, zodat je op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen en eventuele beperkingen voor het gebruik ervan. Mocht je na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebben over dit medicijn, de werking ervan of eventuele bijwerkingen, raadpleeg dan je arts.

kopen zonder recept

Wanneer moet je Lipitor niet gebruiken?

Lipitor mag niet gebruikt worden door mensen die lijden of hebben geleden aan een leverziekte. Ook als je overgevoelig bent voor atorvastatine of een ander bestanddeel in dit medicijn, moet je dit middel niet gebruiken. Allergische reacties op dit middel zijn te herkennen aan uitslag op de huid of in extreme gevallen zelfs blaarvorming of een loslatende huid. Andere allergische reacties kunnen zwellingen in het gezicht, in en rond de mond of in de keel zijn. Daarnaast kun je benauwdheid ervaren. Mocht een allergische reactie optreden, neem dan onmiddellijk contact op met de huisarts of bezoek de Eerste Hulp in het ziekenhuis. Stop direct met het gebruik van Lipitor. Laat personeel in het ziekenhuis en bij de apotheek weten dat je allergisch bent voor atorvastatine, zodat hier rekening mee wordt gehouden in de toekomst.

Atorvastatine en alcohol

In de meeste gevallen zullen er geen problemen optreden als je 1 of 2 glazen alcohol op een dag drinkt. Het drinken van meer alcohol wordt echter sterk afgeraden, omdat dit slecht is voor je lever. Lipitor kan voor afwijkingen in de lever zorgen. Wees daarom voorzichtig met alcohol.

Atorvastatine en autorijden

In sommige gevallen voelen mensen in de eerste dagen van de behandeling met Lipitor wat duizeligheid. Als dit het geval is, ga dan niet autorijden. Na enkele dagen zal deze bijwerking verdwijnen, en kun je weer gewoon een auto besturen.

Opletten met voedsel

Vermijd het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap tijdens een behandeling met Lipitor. Deze vrucht kan de bijwerkingen van het medicijn versterken. Wacht bij het stoppen van de behandeling een dag met het nemen van voeding of drank die grapefruit bevat. Buiten grapefruits zijn er geen beperkingen voor wat betreft voedsel. Wel is het zo dat voor het effect van dit medicijn een cholesterolverlagend dieet essentieel is. Zorg dus dat je een goed dieet volgt, eventueel in overleg met een voedingsdeskundige.

Lipitor tijdens de zwangerschap en borstvoeding

Je kunt dit medicijn beter niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Doordat er nog onvoldoende bekend is over de invloed van atorvastatine op de zwangerschap en de borstvoeding, wordt het afgeraden om Lipitor te gebruiken als je zwanger bent of wilt worden, of als je borstvoeding geeft. Gebruik je dit medicijn al en wil je graag zwanger worden? Overleg dan met je arts of het mogelijk is de behandeling tijdelijk stop te zetten. Meestal is dit mogelijk zonder grote gevolgen voor je gezondheid.

N.B.: bovenstaande uitleg over bijwerkingen en beperkingen kan verouderd of onvolledig zijn. Lees altijd de bijsluiter voordat je begint met het innemen van een medicijn. Vertel de arts bij het bestellen van dit medicijn welke andere medicijnen je gebruikt, zodat deze kan vaststellen of het gebruik van atorvastatine geoorloofd is. Ervaar je hevige bijwerkingen zoals hierboven beschreven bij de bijwerkingen? Stop dan met het innemen van dit medicijn. Neem contact op met je arts om te kijken of een ander geneesmiddel meer geschikt is.

kopen zonder recept

Wisselwerking met andere medicijnen

Lipitor heeft een wisselwerking met verschillende andere medicijnen. Zo zijn er verschillende medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat de werkzame stof atorvastatine verminderd of helemaal niet werkt. Andere medicijnen versterken de bijwerkingen van Lipitor. Bespreek met de arts of het gebruik van dit medicijn mogelijk is als je een van de volgende medicijnen gebruikt:

 • Enkele medicijnen tegen hiv en hepatitis C;
 • Amiodaron;
 • Antibiotica;
 • Bosentan;
 • Carbamazepine;
 • Ciclosporine;
 • Claritromycine;
 • Colchicine;
 • Diltiazem;
 • Erytromycine;
 • Fenobarbital;
 • Fenytoïne;
 • Fluconazol
 • Fusidinezuur;
 • Gemfibrozil
 • Itraconazol
 • Ketoconazol;
 • Primidon;
 • Rifabutine;
 • Rifampicine;
 • Sint-janskruid(hypericum), ook als kruidenmiddel;
 • Verapamil;
 • Voriconazol.

Kan ik Lipitor kopen zonder recept?

Dat je Lipitor niet kunt kopen zonder recept, bleek al hierboven. Je hebt een recept nodig van de arts. De online arts kan dit uitschrijven via een consult. Hiervoor vul je een vragenlijst in. Als het recept is uitgeschreven, kun je hiermee het medicijn laten uitleveren of bij je eigen apotheek Lipitor kopen. Via onderstaande link kom je meer te weten.

lipitor kopen online bestellen

Meer info over Lipitor >>


Laat een reactie achter