Medicijnen mogelijk flink goedkoper

  • 0
Medicijnen mogelijk flink goedkoper

Medicijnen mogelijk flink goedkoper

Categorie : Medicijnen

Als het aan het kabinet ligt, dan worden veel medicijnen in de nabije toekomst flink goedkoper. Daarover wordt onderhandeld met grote en kleine farmaceutische bedrijven. Het is de bedoeling dat er zo’n 155 miljoen euro op de kosten voor gezondheidsmiddelen bespaard kan worden. Het bedrag moet over de komende twee jaar worden uitgesmeerd. Dit zou voor veel mensen die sterk afhankelijk zijn van duurdere medicijnen een flinke uitkomst betekenen. Voor hen zijn de kosten steeds vaker niet meer op te brengen. Daardoor gaat het gezondheidsniveau in Nederland enigszins achteruit. Dit moet dus op korte termijn worden aangepakt.

Kosten en prijs

Juist om de kosten voor de zorg in de hand te houden is het belangrijk dat de prijs van de duurdere medicijnen omlaag gaat. Er is dan ook een eerste lijst van 24 dure medicijnen waar op dit moment op gericht wordt. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat deze medicijnen dermate duur zijn dat ze niet meer in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen. Het zou om een totale omvang van 620 miljoen euro aan medicijnkosten gaan voor deze 24 geneesmiddelen. Het is overigens niet voor het eerst dat hierover onderhandeld wordt met de bedrijven. Toch blijven farmabedrijven bestrijden dat medicijnen duur zijn.

Problemen in de toekomst

Hoewel de nieuwe stappen voor de nabije toekomst een goede stap zijn, is daarmee niets gezegd over de verdere toekomst. De kosten van veel medicijnen zullen ook de komende jaren blijven stijgen. Om die reden kunnen er dus in de verdere toekomst opnieuw problemen ontstaan voor mensen met moeilijk te behandelen of zeldzame ziekten. Zo zijn er bijvoorbeeld behandelingen voor mensen met taaislijmziekte die per patiënt 170.000 euro per jaar kosten. Dit kan tot grote problemen leiden in de toekomst mits hier geen oplossing voor wordt gevonden. In het verleden liepen onderhandelingen hierover al eens vast. Toch blijft het kabinet proberen, omdat het vindt dat het probleem van te dure medicijnen opgelost moet worden.


Laat een reactie achter