Ondansetron

Klik hier voor Ondansetron >>

Ondansetron kopen zonder recept?

Ondansetron kopen, is dat ook zonder recept mogelijk? Ontdek hier wat je opties zijn.

ondansetron kopen bestellen zonder recept
Ondansetron nodig?

Ondansetron kopen zonder recept: kan het?

Ondansetron kopen zonder recept kan niet. Wel kun je online in contact worden gebracht met een officiële arts en een geregistreerde apotheek, en zo een recept en eventueel het medicijn krijgen. Je vult een online consultformulier in, waarna je een recept kunt krijgen en eventueel het medicijn kunt laten leveren. Met dit recept kun je ook bij je eigen apotheek Ondansetron kopen.

Klik hier voor Ondansetron >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Ondansetron?

Ondansetron vermindert braakneigingen, bijvoorbeeld wanneer mensen zeer ernstige last van misselijkheid hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een behandeling tegen kanker wordt ondergaan. Om de braakneigingen die hiermee gepaard gaan te kunnen onderdrukken is het handig om hiervoor medicijnen te gebruiken. Ondansetron kan in zo’n geval verlichting bieden. Ook bij enkele andere aandoeningen kan het zo zijn dat dit medicijn helpt. Denk bijvoorbeeld aan jeuk door medicijngebruik of aan klachten met betrekking tot de lever en de galblaas.

ondansetron kopen zonder recept

Hoe gebruik je Ondansetron?

Er zijn verschillende vormen van Ondansetron. Het gaat dan om tabletten, zogenaamde ‘Zydis’ tabletten, zetpillen, drank of injecties. Omdat het in het geval van online kopen van Ondansetron gaat om tabletten, wordt hier het gebruik van deze tabletten behandeld. Het gebruik ervan is eenvoudig. De tabletten kunnen in hun geheel worden ingeslikt. Bij voorkeur wordt dit gedaan met een beetje water. Vaak moet dit al een uur voor een chemokuur worden gedaan. Houd dit in de eerste dagen na de kuur ook vol. Na twee tot drie dagen van enkele doses per dag kan dan worden gestopt.

Een dosis Ondansetron vergeten?

Het is in principe niet heel erg om een keer een dosis te vergeten. Het is echter wel slim om de Ondansetron dan alsnog te nemen. Dit hangt echter af van de frequentie van gebruik. Bij eenmaal per dag innemen kan dit tot acht uur voor de volgende dosis. Bij tweemaal per dag is het zo dat een vergeten dosis tot vier uur voor de volgende tabletten kan worden ingehaald. Bij driemaal per dag kan dit tot twee uur. Is het korter tot de volgende dosis? Laat dan de dosis die vergeten is achterwege en ga verder bij de volgende.

ondansetron bestellen zonder recept

Mogelijke bijwerkingen

Hoewel lang niet iedereen last krijgt van bijwerkingen van dit medicijn, beschrijven we hier de meest genoemde klachten. Een klacht die met enige regelmaat voorkomt als bijwerking is hoofdpijn. Dit kan bij tot 30 procent van de mensen die dit gebruiken voorkomen. In 1 tot 10 procent van de gevallen komen klachten als maag- en darmproblemen voor. In sommige gevallen kan een warmtegevoel, vergelijkbaar met opvliegers, optreden. Beide klachten zullen vrij snel weer wegtrekken, mochten ze optreden. Dit komt onder andere omdat het medicijn vaak maar kort gebruikt wordt. Duurt het echter langer voordat de klachten weer wegtrekken, dan is een arts raadplegen verstandig.

Andere bijwerkingen van dit medicijn komen veel minder vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan bewegingsstoornissen. Ook hart- en vaataandoeningen kunnen optreden. Beide klachten komen echter minder dan 1 op de 100 keer voor. Dit geldt tevens voor het krijgen van de hik. Het ondervinden van psychische klachten kan in uitzonderlijke gevallen bij gebruikers optreden. In al deze gevallen is het goed om een arts erbij te halen.

Lees voor het gebruik van dit medicijn de bijsluiter volledig door. Ervaar je hevige of langdurige bijwerkingen? Waarschuw dan de arts.

kopen zonder recept

Waar moet je op letten voordat je Ondansetron gaat gebruiken?

Ondansetron kopen zonder recept is niet mogelijk, mede doordat dit middel niet voor iedereen geschikt is. Hieronder staat belangrijke informatie hierover beschreven.

Bespreek dit met de arts

Wanneer je een recept voor dit medicijn wilt, vul je een vragenlijst in. Het is zaak om dit volledig en naar waarheid te doen. Meld in ieder geval de volgende zaken en bespreek het met de arts als je borstvoeding wilt geven. Er is weinig over het gebruik van dit middel bekend in combinatie met het geven van borstvoeding.

Neem dit medicijn NIET in de volgende gevallen

In bepaalde gevallen is dit medicijn niet geschikt. Gebruik dit medicijn niet als je:

  • Lijdt aan verlengde QTc-interval.
  • Overgevoelig bent voor de stof Ondansetron of een ander bestanddeel van de tabletten.
  • Andere medicijnen slikt waarin 1 of meer van de volgende werkzame stoffen voorkomen: amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib.
  • Zwanger bent of op korte termijn zwanger wilt worden.

kopen zonder recept

Vraag de arts welk medicijn beter geschikt is als een van deze situaties op jou van toepassing is. Kijk ook in ons overzicht van medicijnen tegen misselijkheid.

Waarom kan ik geen Ondansetron kopen zonder recept?

Ondansetron kun je niet kopen zonder recept. Voor dit medicijn moet een arts beoordelen of je het kunt gebruiken. De online arts kan dit doen aan de hand van een vragenformulier, waarna eventueel een apotheek opdracht kan krijgen het medicijn uit te leveren. Deze officiële apotheek levert uitsluitend het originele medicijn. Meer info:

ondansetron kopen bestellen zonder recept

Meer info over Ondansetron >>


Laat een reactie achter