Paracetamol / Codeïne kopen

Klik hier voor Paracetamol / Codeïne >>

Paracetamol / Codeïne kopen zonder recept?

Paracetamol / Codeïne zonder recept, kan dat zomaar? Hieronder vind je meer info.

paracetamol codeine kopen bestellen zonder recept
Paracetamol / codeïne nodig?

Paracetamol / Codeïne kopen zonder recept: belangrijk

Een pijnstiller in de gecombineerde vorm van Paracetamol / Codeïne kopen zonder een recept van de dokter, is dat mogelijk? Het is altijd mogelijk om online het één en ander te verkrijgen. Het is dan wel belangrijk om dit via de juiste wegen te doen. Ook is het zeer belangrijk om dit op de juiste wijze te doen. Let daarom goed op en verzamel informatie over de middelen. De onderstaande zaken kunnen hier in ieder geval in belangrijke mate bij helpen. Zo kan worden gezorgd dat de juiste medicijnen worden gekocht en de gezondheid beter wordt en niet slechter.

Klik hier voor Paracetamol / Codeïne >>


Let op: de pagina hieronder bevat algemene informatie over Paracetamol / Codeïne. Deze informatie mag niet gezien worden als medisch advies. Raadpleeg hiervoor altijd de arts.

Op zoek naar Codeïne zonder paracetamol? Kijk hier voor de mogelijkheden van Codeïnefosfaat kopen.

Waarom Paracetamol / Codeïne gebruiken?

Wat is de reden om een pijnsteller in de gecombineerde vorm van Paracetamol / Codeïne te gebruiken? In veel gevallen gaat het dan om matige tot hevige pijn. Dit is pijn die niet met een vrij verkrijgbare pijnstiller te stillen is. Het is dan dus belangrijk dat er een sterker middel wordt ingezet. Zeker ook omdat de middelen relatief snel werken. Afhankelijk van de vorm waarin het medicijn wordt gebruikt kan het binnen een halfuur tot een uur al werkzaam zijn. Bovendien kan het, opnieuw afhankelijk van de vorm, drie uur tot acht uur lang werkzaam zijn.

paracetamol codeine kopen zonder recept

De soorten pijn

Voor welke soorten pijn kan een gecombineerde pijnstiller van Paracetamol met Codeïne nu eigenlijk van pas komen? Wie het goed bekijkt, zou kunnen zeggen dat het om alle soorten pijn gaat die ook met een vrij verkrijgbare pijnstiller bestreden kunnen worden. Alleen gaat het dan wel om de meer serieuze en hevigere varianten ervan waar de vrij verkrijgbare pijnstiller niet meer tegen werkt. Denk dus bijvoorbeeld aan pijnen als pijn door griep of verkoudheid, hoofdpijn, spierpijn, kiespijn, rugpijn, pijn in de liezen, spit en zenuwpijn. Het is natuurlijk wel ook belangrijk om de oorzaak van de pijn te achterhalen om de klacht ook echt te kunnen behandelen en zo de pijn weg te nemen.

De dosering

Bij Paracetamol / Codeïne is het van belang om goed op de dosering te letten. Dit is in veel gevallen belangrijker dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van veel andere soorten pijnstillende middelen. Dit komt onder andere doordat de kans op verslaving aan het medicijn hoger is. Reden hiervoor is de werking van Codeïne. Dit betekent dus ook dat er heel voorzichtig mee omgesprongen moet worden en goed naar de dosering die de arts voorschrijft en die op de beschrijving van de medicijnen staat wordt gehouden. Zo worden de kansen op verslaving niet te groot.

paracetamol codeine kopen bestellen zonder recept

Ontwenningsverschijnselen

Zoals Paracetamol met Codeïne verslavingen kan opleveren, zo is er dus ook de kans op ontwenningsverschijnselen wanneer gestopt moet worden met deze medicijnen. Dit geldt niet wanneer het slechts enkele dagen kortstondig is gebruikt. Wel is dit het geval wanneer er gedurende enkele weken of zelfs maanden gebruik van gemaakt is, bijvoorbeeld tijdens het herstel van een zware operatie. Het is dus ook belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Het kan zelfs nodig zijn om hier begeleiding in te krijgen om op die manier zeker te zijn dat alles op een goede en gezonde manier zal verlopen. Dit is ook een belangrijke reden waarom zomaar Paracetamol / Codeïne kopen zonder recept niet mogelijk is.

Bijwerkingen van Paracetamol / Codeïne

Dit medicijn kan verschillende bijwerkingen met zich meebrengen. De meest gehoorde (10 tot 30 procent van de gevallen) zijn verstopping en sufheid, slaperigheid en minder reactievermogen. Let dus goed op en vermijd autorijden en risicovolle activiteiten die oplettendheid vergen, met name in de eerste twee weken van gebruik.

In mindere mate (1 tot 10 procent van de gevallen) worden misselijkheid, duizeligheid, draaierigheid, een sterk verminderde bloeddruk (met name bij ouderen en mensen met hartfalen), jeuk en galbulten (zeer zelden door overgevoeligheid) en moeite met plassen (vooral bij mensen met een vergrote prostaat) gemeld.

In zeer zeldzame gevallen (minder dan 1 procent) kan medicijnafhankelijke hoofdpijn, een overgevoeligheidsreactie, moeilijke ademhaling of slaapapneu optreden. Bij langdurig gebruik of hoge dosering kan een beschadiging aan lever of nieren en bloedafwijking optreden.

Raadpleeg de arts als je zorgelijke, hevige of langdurige bijwerkingen ervaart. Lees ook de bijsluiter voor een volledig overzicht van de bijwerkingen van Paracetamol / Codeïne.

kopen zonder recept

Waarschuwingen voor gebruik

Dat Paracetamol / Codeïne kopen zonder recept niet zomaar mogelijk is, heeft mede te maken met dat er verschillende waarschuwingen gelden voor dit medicijn. Lees er hieronder meer over. Raadpleeg voor een volledig overzicht de arts en/of bijsluiter van dit medicijn.

Wanneer moet je met dit medicijn stoppen en de arts waarschuwen?

In sommige gevallen dient bij gebruik de arts gewaarschuwd te worden en direct gestopt te worden met het innemen van dit medicijn. Dit geldt in het geval van:

 • Veel last van een draaierig gevoel.
 • Een overgevoeligheidsreactie, te herkennen aan uitslag, bulten en/of benauwdheid.
 • Stokkende ademhaling tijdens het slapen (slaapapneu).
 • Vermoeidheid of duizeligheid als je lijdt aan G6PD-deficiëntie.
 • Geel verkleurend oogwit of gelig wordende huid. Dit kan duiden op leverproblemen.
 • Bloed in de urine, koorts en vocht vasthouden. Dit kan duiden op nierproblemen.
 • Onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn gepaard met koorts en blaren in de mond. Dit kan duiden op bloedafwijkingen.
 • Moeite met plassen als je lijdt aan een vergrote prostaat.

Wanneer mag je dit medicijn niet gebruiken?

Voor verschillende personen en situaties is Paracetamol / Codeïne niet geschikt. Gebruik dit medicijn niet:

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Bij kinderen waarbij de neus- of keelamandelen zijn weggehaald.
 • Bij kinderen met ademhalingsproblemen.
 • Bij ernstig verminderde nierwerking.
 • Als je borstvoeding geeft.
 • Vlak voor de bevalling.
 • Langdurig in de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Raadpleeg voor meer informatie en een volledig overzicht de arts en/of bijsluiter. Stel bij twijfel vragen aan de arts.

kopen zonder recept

Andere zaken om op te letten

Naast bovenstaande waarschuwingen dienen ook de volgende zaken in acht te worden genomen:

 • Bij zwangerschap mag het medicijn gedurende korte tijd gebruikt worden. Overleg met de arts als je zwanger bent.
 • Na langdurig gebruik dient geleidelijk gestopt te worden met dit medicijn, Raadpleeg de arts.
 • Dit medicijn kan een wisselwerking geven met andere middelen die het reactievermogen nadelig beïnvloeden, andere middelen die paracetamol bevatten, verschillende sterke pijnstillers en het ontwenningsmiddel naltrexon. Raadpleeg de arts als je een van deze middelen gebruikt of als je medicijnen gebruikt waarvan je vermoedt dat ze een wisselwerking kunnen geven met Paracetamol / Codeïne.
 • Het beste kun je geen alcohol drinken bij dit medicijn.
 • Bij dagelijks gebruik mag je in veel gevallen niet autorijden met dit medicijn, met name als er bijwerkingen optreden die het reactievermogen verminderen. Overleg daarom altijd met de arts als je moet autorijden en dit medicijn gebruikt.

Andere vragen of twijfel je of dit medicijn geschikt is voor je? Overleg met de arts.

Paracetamol / Codeïne kopen: wel of niet zonder recept?

Het is niet gemakkelijk om Paracetamol / Codeïne online te kopen. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om met een dokter te spreken. Dit kan echter soms ook online worden gedaan. Er zijn ook artsen die online een consult doen. Aan de hand van het recept dat deze dokter uitschrijft kan het medicijn dan worden besteld. In dat geval kan het gewoon online worden afgehandeld zodat het thuis wordt afgeleverd. Dit maakt het een makkelijke optie. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

paracetamol codeine kopen bestellen zonder recept

Klik hier voor Paracetamol / Codeïne >>