Pulmicort

Klik hier voor Pulmicort >>

Pulmicort kopen zonder recept?

Is Pulmicort kopen zonder recept mogelijk? Daarover lees je hieronder alles.

pulmicort kopen zonder recept
Pulmicort nodig?

Meer over Pulmicort

Pulmicort kopen zonder recept is niet mogelijk. Wel kun je het via een online doktersconsult op recept verkrijgen. Hiervoor zijn betrouwbare partijen te vinden die hierin kunnen bemiddelen. Lees eerst meer over het medicijn en neem de bijsluiter aandachtig door.

Klik hier voor Pulmicort >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Pulmicort?

Pulmicort heeft als werkzame stof Budesonide, een bijnierschorshormoon. Dit staat ook wel bekend als een corticosteroïde. Daarmee kunnen ontstekingen worden geremd. Het kopen zonder recept van Pulmicort is niet mogelijk, maar een online recept aanvragen kan wel. Dit wordt gedaan door mensen die problemen hebben met astma of COPD. Het medicijn zorgt voor bescherming van de luchtwegen tegen de prikkels die met benauwdheid komen. Daardoor kan het middel de problemen flink verzachten. Dit kan al binnen tien dagen nadat met het gebruik ervan begonnen is worden gerealiseerd. Let daarbij op het juiste gebruik van het medicijn.

pulmicort kopen zonder recept

Hoe is Pulmicort te gebruiken?

Pumicort is te gebruiken door te inhaleren. Het is niet gemakkelijk om op de juiste wijze te inhaleren. Dit moet goed worden uitgelegd en goed worden geoefend. Het is daarom altijd slim om met een arts of verpleegkundige de juiste handelingen door te nemen. Daarnaast is het zeer van belang dit minstens eenmaal per jaar na te lopen om te bekijken of de juiste techniek nog wordt gebruikt. Het is belangrijk om dit middel met regelmaat te gebruiken, dus dagelijks op ongeveer hetzelfde tijdstip of tweemaal per dag, om de twaalf uur. Zo is ervoor te zorgen dat het medicijn optimaal aanslaat. Dit kan vaak al na 10 dagen worden ervaren.

Een dosis Pulmicort vergeten?

Het is belangrijk om Pulmicort met regelmaat te gebruiken. Daarom is het ook slim om een vergeten dosis zo snel als mogelijk in te halen. Dit hangt af van het aantal malen per dag dat het gebruikt wordt. Bij eenmaal per dag kan dit tot acht uur voor de volgende dosis, bij tweemaal per dag tot vier uur, bij driemaal per dag tot twee uur en bij viermaal per dag tot een uur voor de volgende dosis genomen wordt. Is de tijd tot de volgende dosis korter, dan is het zo dat de vergeten dosis als verloren beschouwd moet worden en verder gegaan moet worden vanaf het moment dat de volgende beurt plaatsvindt. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen. Lees hier meer over in de bijsluiter.

pulmicort kopen

Eventuele bijwerkingen

Er zijn enkele bijwerkingen die gemeld worden als het gaat om het gebruik van Pulmicort. Het is belangrijk om te weten welke bijwerkingen dit zijn en wat hieraan gedaan kan worden. Voor een volledig overzicht hiervan, lees je de bijsluiter goed door.

Het is bijvoorbeeld zo dat er een kans is op schimmelinfecties. Dit kan in de mond, keel en neus ontwikkelen. Daarnaast gaat het om zaken als meer hoesten, heesheid, keelpijn, een vieze smaak in de mond en een droge mond of moeite met slikken. Dit komt in 1 tot 10 procent van de gevallen voor. Al deze klachten zijn te behandelen door de mond met regelmaat te spoelen met water. Dat neemt niet weg dat bij aanhoudende klachten het inschakelen van een arts aan te raden kan zijn.

Enkele bijwerkingen die in minder dan 1 procent van de gevallen voorkomen, maar daardoor niet minder belangrijk zijn, hebben te maken met het wel of niet aanwezig zijn van andere klachten. Zo kunnen mensen die last hebben van glaucoom merken dat deze klachten verergeren. Dit geldt ook voor de benauwdheidsklachten zelf. Ook het ontwikkelen van een longontsteking is een mogelijk probleem. Daarnaast komt het voor dat gebruikers van het medicijn psychische klachten, zoals bijvoorbeeld nerveusheid of angst, kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om bij deze bijwerkingen een arts in te schakelen. Deze kan dan bekijken wat hiervoor een oplossing kan zijn.

kopen zonder recept

In een enkel geval is iemand overgevoelig voor dit medicijn. Dit kan zich in bulten, uitslag en jeuk uiten. Ook kunnen zwellingen en hevige benauwdheid optreden. Stop in dit geval direct met het medicijn en waarschuw de arts. Bezoek indien nodig de Eerste Hulp.

Waarschuwingen vooraf

Een reden waarom Pulmicort kopen zonder recept niet mogelijk is, is dat de arts moet kijken of dit middel geschikt voor je is. In onderstaande gevallen kan dit medicijn minder of geheel niet geschikt voor je zijn.

Ben je overgevoelig voor de werkzame stof of een hulpstof in Pulmicort? Dan mag je dit medicijn niet gebruiken.

Gebruik je andere medicijnen? Pulmicort gaat niet goed samen met een aantal andere medicijnen. Gecombineerd gebruik kan de werking verminderen. Het gaat dan vooral om het gebruik van antibiotica en antischimmelmiddelen. Wanneer deze worden voorgeschreven is het goed om even met de arts te overleggen. Dit geldt ook voor mensen die medicijnen tegen hiv of hepatitis C gebruiken. Overleg met de arts over de te volgen stappen.

kopen zonder recept

Pulmicort kopen zonder recept: ja of nee?

Het werd hierboven al duidelijk: Pulmicort kopen zonder recept is niet mogelijk en is ook geen goed idee. Laat de online arts je situatie bekijken en beslissen of je dit medicijn kunt gebruiken. Vul het online consultformulier in. Daarna krijg je een recept en kun je het medicijn laten uitleveren of bij je eigen apotheek Pulmicort kopen. Meer informatie vind je via de link hieronder.

pulmicort kopen zonder recept

Meer info over Pulmicort >>


Laat een reactie achter