Zocor

Klik hier voor Zocor >>

Zocor kopen zonder recept?

Kun je zomaar Zocor kopen zonder recept via een online aanbieder? Wij geven je de benodigde info.

 zocor kopen zonder recept
Zocor nodig?

Zocor kopen zonder recept: meer info

Zocor kopen zonder recept, kan dat? Veel mensen willen Zocor kopen zonder recept, maar komen erachter dat dit niet mogelijk is. Hoe kun je toch aan dit medicijn komen? Wij kunnen je in contact brengen met een aanbieder die werkt met een online arts. Deze officiële arts kan een recept uitschrijven. Vervolgens kan het medicijn geleverd worden door een EU-geregistreerde apotheek. Ook kun je met dit recept bij je eigen apotheek Zocor kopen.

Klik hier voor Zocor >>

Let op: Onderstaande tekst is een beknopte weergave van het medicijn en dient niet als medisch advies. Lees altijd de bijsluiter volledig door voordat je een medicijn gaat gebruiken en stel eventuele vragen aan de arts.

Wat is Zocor?

De vraag naar Zocor online kopen komt van mensen die een medicijn nodig hebben om bloedvetten te verlagen en adeverkalking te voorkomen. Dit medicijn met de werkzame stof simvastatine kan worden ingezet bij een te hoog cholesterol, bij hart- en vaatziekten of bij andere aandoeningen die dit soort problemen kunnen veroorzaken. Diabetici en mensen die al te maken hebben met een hoge bloeddruk kunnen hier dus ook baat bij hebben. Let erop dat er op de juiste manier gebruikgemaakt wordt van het medicijn. Aan de hand daarvan kan worden gezorgd dat je gezondheid er optimale baat bij heeft.

zocor kopen

Hoe gebruik je Zocor?

Omdat de aanmaak van cholesterol ’s nachts op zijn hoogst is, is het slim om Zocor ’s avonds in te nemen. Doe dit dan in de periode na het eten maar voor het slapengaan. Zo kan er optimaal van de werkzame stof worden geprofiteerd. Als het goed is, zal het cholesterolgehalte dan beter onder controle blijven. Wanneer dit het geval is, dan kan het zijn dat het medicijn voor lange tijd gebruikt kan blijven worden. Dit kan zelfs voor de rest van het leven zijn. Let er dan wel op dat dit middel consequent gebruikt wordt om te zorgen voor de beste werking.

Zocor vergeten te nemen

Zocor werkt op zijn best wanneer het met regelmaat wordt ingenomen. Het is dan ook aan te raden om een vast tijdstip in te stellen, bij voorkeur in de avonduren. Dit maakt immers de kans op vergeten kleiner, omdat het een routine kan worden. Wanneer het echter zo is dat het middel vergeten wordt, dan is het altijd aan te raden om de vergeten dosis alsnog in te halen. Daarbij is het wel zaak dat dit tot maximaal acht uur voor de volgende dosis gedaan wordt. Is er minder tijd tot de volgende dosis? Sla de vergeten beurt dan over en bewaar deze tot het eind van de verpakking om deze dan alsnog te nemen.

Zocor en alcohol

Alcohol werkt van nature al belastend voor de lever en kan zo een effect hebben op het lichaam die bepaalde klachten in de hand werkt. Wanneer ook nog Zocor wordt genomen, dan is het zo dat er leveraandoeningen kunnen ontstaan wanneer dit wordt gecombineerd met de inname van hoeveelheden alcohol. Het is dus aan te raden om voorzichtig aan te doen met alcoholhoudende dranken en deze bij voorkeur zelfs in zijn geheel te vermijden. Zo kan het medicijn op zijn best werken.

zocor kopen zonder recept

Mogelijke bijwerkingen

Er zijn verschillende bijwerkingen die worden gemeld door gebruikers van Zocor. Al deze klachten zijn echter zeer zeldzaam en komen in minder dan 1 procent van de gevallen voor. Lees meer over bijwerkingen en de te volgen stappen in de bijsluiter.

In minder dan 1 procent van de gevallen melden gebruikers van Zocor klachten aan de spieren en gewrichten zoals spierscheuringen, spierzwakte, spierkramp, spierpijn en gewrichtspijn. Ook maag- en darmklachten zoals misselijkheid, verstopping, buikkramp en alle mogelijke uitwerkingen hiervan zoals braken en diarree kunnen in deze frequentie voorkomen. Wanneer dit over langere periode het geval is, dan kan het slim zijn om even navraag bij de arts te doen. Er kunnen dan mogelijk andere zaken spelen die invloed hebben.

Geheugenstoornissen, hoofdpijn, slaperigheid of juist slapeloosheid, duizeligheid, huiduitslag, haaruitval, jeuk, doofheid, tintelingen in de ledematen, psychische klachten zoals neerslachtigheid, ontstekingen aan de alvleesklier of lever, of een verminderde werking van de lever kunnen ook optreden. Al deze klachten moeten worden voorgelegd aan een dokter die hier dan op kan handelen.

kopen zonder recept

Overgevoeligheid

In een enkel geval kan iemand overgevoelig zijn voor simvastatine of een ander bestanddeel van Zocor. Dit kan zich uiten in zwellingen of ernstige huidreacties. Ook koorts, overgevoeligheid voor zonlicht en gewrichtsklachten kunnen een uiting hiervan zijn. Raadpleeg direct een arts en bezorg bij een ernstig geval de Eerste Hulp.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn?

Een belangrijke reden waarom Zocor kopen zonder recept niet mogelijk is, is dat er verschillende situaties zijn waarin je extra moet oppassen met dit medicijn. In enkele gevallen mag je het medicijn zelfs helemaal niet gebruiken. Hieronder staan enkele van deze situaties en de te volgen acties:

  • Verminderde leverwerking: overleg met de arts. De arts moet je lever extra controleren.
  • Autorijden: doe dit niet als je last hebt van duizeligheid of een andere bijwerking die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
  • Alcohol: wees voorzichtig met alcohol. Onder “Zocor en alcohol” (hierboven) lees je meer.
  • Eten en drinken: grapefruits versterken de werking van simvastatine. Vermijd daarom grapefruits en grapefruitsap. Stop je met dit medicijn? Wacht een dag met het eten of drinken van grapefruit(sap).
  • Overgevoeligheid voor een bestanddeel van het medicijn: gebruik dit medicijn niet.
  • Medicijnen die de werking van Zocor verminderen: check de bijsluiter van medicijnen die je gebruikt of ze een hier genoemde stof bevatten. Meld het aan de arts als je bosentan, carbamazepine, dexamethason, fenobarbital, fenytoïne, primidon, rifabutine, rifampicine en/of sint-janskruid (hypericum) gebruikt en Zocor wilt gebruiken.
  • Medicijnen die de werking van simvastatine versterken: check de bijsluiter van medicijnen die je gebruikt of ze een hier genoemde stof bevatten. Meld het aan de arts als je amiodaron, ciclosporine, claritromycine, colchicine, danazol, diltiazem, erytromycine, fluconazol, fusidinezuur, gemfibrozil, imatinib, itraconazol, ketoconazol, lomitapide, ticagrelor, verapamil, voriconazol en/of een medicijn tegen hiv en/of hepatitis C gebruikt.

kopen zonder recept

Meer weten? Vraag de arts bij twijfel en lees de bijsluiter volledig door.

Waarom is Zocor kopen zonder recept niet mogelijk?

Je las hierboven al dat Zocor kopen zonder recept niet mogelijk is. Dit is namelijk een receptplichtig medicijn. Vraag daarom je recept aan via de online arts, waarna het medicijn geleverd kan worden via een officiële apotheek. Hieronder vind je meer informatie.

zocor kopen zonder recept

Meer info over Zocor >>


Laat een reactie achter